Εκπαίδευση

Εκπαίδευση αρχαρίων Αλεξιπτωτιστών και Αλεξιπτωτιστών Ειδικών Δυνάμεων

Υπάρχουν τρείς βασικοί τρόποι εισαγωγής στην ελεύθερη πτώση.Προυπόθεση είναι να παρακολουθήσετε μονοήμερη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εδάφους και να φέρετε βεβαίωση καλής υγείας.
Οι πτήση με το αλεξίπτωτο ανοιχτό και η προσγείωση γίνονται με ασύρματη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή εδάφους.
Ο Στατικός Ιμάντας
Στα πρώτα άλματα θα βρίσκεστε με ασφάλεια προσδεμένοι με το αεροσκάφος μέσω ειδικού ιμάντα, οποίος ενεργοποιεί αυτόματα το κύριο αλεξίπτωτό σας πέντε δευτερόλεπτα περίπου από την έξοδο σας από το αεροσκάφος. Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα εξοικείωσης πρίν σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το αλεξίπτωτο μόνοι σας.Ολοκληρώνοντας τρείς πτώσεις, σας απονέμουμε το Δίπλωμα και τις πρώτες πτέρυγες του Στατικού Ιμάντος.

Η Επιταχυνόμενη Ελέυθερη πτώση (AFF)
Από το πρώτο άλμα, θα σας συνοδεύουν δύο έμπειροι εκπαιδευτές κατά την διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι η θέση του σώματος σας είναι σωστή και οτι θα ενεργοποιήσετε το αλεξίπτωτό σας στο προκαθορισμένο ύψος.  Αφού κάνετε με επιτυχία τα πρώτα 3 άλματα, εν συνεχεία συνεχίζετε την εκπαίδευσή σας με συνοδεία ενός εκπαιδευτή για ακόμη 4 άλματα, οπότε με το πέρας των 7 αλμάτων, συνεχίζετε μόνος σας, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας (25 άλματα), όπου και παίρνετε το πρώτο πτυχίο ελεύθερης πτώσης. Αυτό θα σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε μόνος σας άλματα πλέον, χωρίς επίβλεψη εκπαιδευτού.....

Εκπαιδευτικό Τandem
Μπορεί να αντικαταστήσει τα 3 πρώτα άλματα της εκπαίδευσης AFF, απαλλάσσοντάς σας από το επιπλέον άγχος στις αρχικές σας πτώσεις, και δίνοντάς σας την δυνατότητα να συγκεντρωθείτε στις εναέριες ασκήσεις.