Εκπαιδευτές

Πρίν σας παρουσιάσω, ως Διευθυντής της Σχολής Αλεξιπτωτισμού τους Εκπαιδευτές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ μας, δύο λέξεις για την μάστιγα της σημερινής μας εποχής που είναι οι ιστοσελίδες και το γεμάτο ανακρίβειες περιεχόμενό τους.

Σε ένα χώρο που δυστυχώς ο κάθε ένας αυτοπροσδιορίζεται και δηλώνει ότι ψέμα του κατέβει, εμείς σας παρουσιάζουμε τα μέλη που αποτελούν το προσωπικό της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ μας αναφέροντας επακριβώς τα γνήσια κατεχόμενα πτυχία εκπαιδευτικών ικανοτήτων, τις αληθινές εμπειρίες και τον αριθμό των πραγματικών αλμάτων τους που προκύπτουν από τα καταγεγραμμένα στοιχεία των Logbooks και των αντίστοιχων εγγράφων της USPA και της Ομοσπονδίας μας.

Καταθέτοντας μπροστά σας τις εμπειρίες μας με αριθμούς, χωρίς τον υποκειμενισμό της περιγραφής, πιστεύουμε ότι είναι ο τιμιότερος τρόπος για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα αναφορικά με την ειλικρίνεια των υποσχέσεών μας.